individual

Mađarski-Hrvatski Rječnik

HRVATSKI MAđARSKI

prazan

csekély

prazan

vézna

prazan

üres

prazan

ostoba

prazan

elfoglaltság nélküli

prazan

holt (tér)

prazan

henye

prazan

üreges

prazan

homorú

prazan

üreg

prazan

völgy

prazan

életlen

prazan

beesett

prazan

ügyes

prazan

akadálymentes

prazan

korrekt

prazan

sima

prazan

teljesen

prazan

hiány

prazan

nyomtatvány

prazan

nem nyerő sorsjegy

prazan

blanketta

prazan

kopár

prazan

egyedüli

prazan

puszta

prazan

csupasz

prazan

kivont

prazan

meztelen

prazan

trágyalé

prazan

ganajlé

prazan

záp

prazan

megzápult

prazan

üres (fej)Prevodimo više od 3 400 000 riječi.


Dicty.info je jedan od najstarijih online rječnika u hrvatskoj s bazom većom od 3 milijuna rijeći.
Trenutno su tu dvosmjerni rječnici slijedećih jezika: Hrvatski-Engleski,Hrvatski-Bugarski, Hrvatski-Češki, Hrvatski-Danski, Hrvatski-Finski, Hrvatski-Francuski, Hrvatski-Nizozemski, Hrvatski-Njemački, Hrvatski-Mađarski, Hrvatski-Poljski, Hrvatski-Portugalski, Hrvatski-Rumunjski, Hrvatski-Ruski, Hrvatski-Talijanski, Hrvatski-Turski, Hrvatski-Slovački, Hrvatski-Španjolski, Hrvatski-Švedski, Hrvatski-Ukrajinski.